Hrvatska Udruga Linux Korisnika

Podaci o udruzi

Hrvatska Udruga Linux Korisnika
Lastovska 9
10000 Zagreb
MB: 1875833
OIB: 09478538040
Žiro račun: 2340009-1110161537

Za učlanjenje treba platiti godišnju članarinu na gore navedeni žiro račun u iznosu od 120 kuna. Prilikom uplate, u pozivu na broj navedite datum vašeg rođenja, tj. prve 4 znamenke vašeg matičnog broja (primjer: 1903). Potvrdu o uplati pošaljite na adresu udruge ili na e-mail leadership at linux dot hr.

Društvene mreže

Facebook:
HULK stranica
HULK grupa

Twitter: @linuxhr

Reddit: /r/linuxhr

Zulip: HULK

GitHub: @linuxhr

Google Plus(+): HULK

Xing grupa: HULK